Dikke Truiendag

De leerlingen kregen als opdracht om een fles water de hele dag zo warm mogelijk te houden.

Ze mochten hiervoor zelf materiaal meebrengen. De motivatie was er!

Noor Bongaerts, Emma Schoofs Toon Thijs en Daan Van den Boer slaagden erin de fles het warmst te houden.