1A – Atelier

Atelier 

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je maakt kennis met een aantal basisvaardigheden en technieken voor het bewerken van hout, metaal, kunststoffen en elektriciteit. Je leert de nodige gereedschappen kennen om het gewenste materiaal te bewerken. Ook leer je een aantal eigenschappen kennen van materialen die je gaat bewerken. Je verwerft specifieke vak- en symbolentaal om de stappenplannen van een praktische realisatie vlot te kunnen uitvoeren.

Welke vaardigheden train je?

Je leert omgaan met gereedschappen en machines door verschillende materialen te bewerken. Zo verwerf je een grotere motorische vaardigheid. Ook leer je werken volgens een werkvolgorde om zo je oefeningen tot een goed einde te brengen. Steeds meer krijg je de kans om je eigen creativiteit aan te wenden.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor technologie en je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologieën. Je werkt zelfstandig en respectvol met gereedschappen en machines. Je krijgt aandacht voor detail en afwerking en je streeft kwaliteitseisen na. Je houdt je aan de veiligheids- en milieuvoorschriften die gelden in de werkplaats. Je wil kritisch kijken naar je eigen realisaties en je manier van werken.