1A – Multimedia

Multimedia

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je verwerft kennis over de mogelijkheden van je computer en over hedendaagse multimediatoepassingen. Je leert multimedia (foto’s, bewegende beelden, muziek en geluiden) en computerprogramma’s gebruiken om onderwerpen uit je omgeving voor te stellen.

Welke vaardigheden train je?

Je oefent een aantal praktische computervaardigheden tijdens de uitvoering van creatieve en expressieve werkstukjes. Je wordt vaardig in het opslaan, weergeven en overdragen van geluid, stilstaande afbeeldingen, foto’s) en bewegende (video, film, animaties) beelden. Je leert aspecten van jezelf, je omgeving en andere onderwerpen digitaal voorstellen, individueel of in groep. Je wordt vaardig in het lezen van logische stappenplannen.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor het werken met computer en het digitaal voorstellen van ideeën. Je bent bereid te leren van en met elkaar. Je hebt zin voor nauwkeurigheid, stiptheid en orde. Je wil kritisch omgaan met moderne mediamiddelen en eigen creaties.