1B – Eerste leerjaar B

Eerste leerjaar B

Voor wie?

 • Leerlingen met leerachterstand kunnen de stap van het zesde leerjaar naar eerste leerjaar A overbruggen door het eerste leerjaar B te volgen.
 • Leerlingen met een overwegend praktisch denkvermogen kunnen zich in het eerste jaar B voorbereiden op het beroepsonderwijs
 • Leerlingen die op basis van leeftijd, 12 jaar of ouder, het zesde leerjaar overslaan.

Hoe?

 • Er is een individuelere aanpak omdat je in kleine groepen werkt.
 • Er wordt individueel verder gewerkt op het niveau van de leerlingen.
 • Taal en rekenen worden bijgewerkt.

Belangrijk is:

 • Dat de leerling een positief zelfbeeld ontwikkelt.
 • Dat de leerling ook positieve schoolse ervaringen krijgt.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Het akkoord van de ouders en schriftelijk advies van het CLB.

Mogelijke overschakelingen:

 • Leerlingen kunnen tot 15 november de overschakeling naar 1A maken. Ze moeten hiervoor wel in het bezit zijn van een getuigschrift basisonderwijs.
 • Leerlingen kunnen na het eerste jaar overschakelen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.
 • Leerlingen kunnen na het eerste jaar overschakelen naar het eerste leerjaar A, als hun leerachterstand is weggewerkt.