2A – Industriële Wetenschappen

Industriële wetenschappen

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je kennis van wiskunde en Frans zal door een extra uur uitgediept worden. Je zal je verder bekwamen in het probleemoplossend denken en je creativiteit op deze manier aanscherpen. Je maakt kennis met een aantal gereedschappen en materialen. Voor je deze gereedschappen correct kan gebruiken, moet je weten hoe ze werken. Je gaat zelf informatie over de gereedschappen moeten opzoeken. Ook ga je proefjes moeten uitvoeren op verschillende materialen om zo de materiaaleigenschappen af te leiden. Door het bouwen en onderzoeken van een aantal mechanismen ga je er de eigenschappen en werking van ontdekken. Op het gebied van technisch tekenen ga je leren hoe je een werkstuk in tekening moet brengen. Je gaat leren tekenen met een CAD-programma.

Welke vaardigheden train je?

Door een aantal uitvoeringstechnieken toe te passen leer je de gereedschappen op een correcte manier gebruiken. Zo verwerf je een grotere motorische vaardigheid. Je werkt in groep een project uit dat voorgesteld wordt op de opendeurdag. In het project is een aantal bewegende onderdelen geïntegreerd. Tijdens het project oefen je het plannen en samenwerken met andere groepen, zelfs buiten je eigen klas. Dit project loopt door de verschillende vakken van de optie Industriële wetenschappen. Technieken die je leert tijdens mechanismen pas je in de praktijk toe, bijvoorbeeld het maken van overbrengingen. Je oefent tekenvaardigheden in de lessen technisch tekenen om zonder problemen een werktekening te kunnen lezen, tekenen en begrijpen.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor technologie en je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologieën. Je bent bereid om in groep te werken en een project tot een goed einde te brengen. Je werkt zelfstandig met gereedschappen en machines. Je houdt je aan de veiligheids- en milieuvoorschriften die gelden in de werkplaats.