Onze aanpak

In onze middenschool vormen we gemengde klasgroepen waar leerlingen met verschillende keuzes samenzitten in de A-stroom. Voor de B-stroom kiezen we voor extra kleine groepen, zodat ook hier elke leerling optimaal begeleid kan worden. Het doel is gemeenschappelijk: één warme school vormen.

Wij gaan hierbij voor een kwaliteitsvol beleid, waarbij leerlingen samen leren, werken, plannen en zich ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden. Hierbij worden ze geholpen door andere leerlingen en hun leerkrachten. Dit alles gebeurt in een krachtige leeromgeving.

We zetten in op een hechte band met leerkrachten en leerlingen en werken voor iedereen aan een gevoel van succesvol kunnen groeien. Daarnaast stimuleren we elkaar om na te streven wat voor elkeen waardevol is om op die manier zijn eigen levenspad te bewandelen.

Iedereen kent elkaar. Elke leerling krijgt bij ons de nodige aandacht en het respect voor zijn eigenheid. Niemand gaat verloren in de massa. Zo bouwen wij elke dag samen aan een warme plek waar iedereen kan thuiskomen op een school waar samen leren en samen leven evenwaardig naast elkaar staan.

Onze inzet op het gelukkig zijn van ieder kind, creëert optimale kansen om elk talent te laten groeien op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Dit maakt dat elke leerling na twee jaren op onze school kan kiezen voor een richting binnen zijn of haar eigen interesses en mogelijkheden.

DSC_0568small