Excursie Duivelsbroek 1 A

extern klim op en middenschool op bosexcursie

In het kader van de week van bos zijn kinderen van VBS Klim-op en deze van de Middenschool Meeuwen (foto) onder leiding van boswachter – gids Michel Broeckmans van het ANB in de bossen van Meeuwen op excursie geweest .

In Erpecommer Beemden werd het hoe en waarom van een broekbos toegelicht. Aan Meeuwerkant konden de kinderen proeven van bessen en kennis maken inheemse bomen en struiken. In het bos aan de Manselaere heide werden alle aspecten van een bos toegelicht en aan de hand van aanwezige elementen en educatieve middelen verduidelijkt.

De economische, ecologische en belevingswaarde, dit laatste als leer-speel- wandel-en recreatiebos. De gelaagdheid van een bos bestaande uit de humuslaag, de struiklaag en bomenlaag. De cyclus, bouw en herkennen van paddenstoelen welke op deze tijd van het jaar groeien werd door de gids op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Een bos is een wereld vol leven en beweging, de eeuwige cyclus van leven en doodgaan en de daarmee samenhangende vernieuwing en in stand houden van de biodiversiteit .

Speciale aandacht ging naar de belangrijkheid en noodzaak van een bos op vlak van zuivere lucht door opname van koolstofdioxide(CO2) en het afgeven van zuurstof(O2).

Een belangrijke boodschap aan de kinderen was de noodzaak van een goed natuur- en bosbeheer. Voor de leerkracht een mooi lessenpakket en voor de leerlingen een leerrijke uitstap.

Saved by the bell

extern middenschool meeuwen laat een belletje rinkelen

Op de internationale dag van de leerkracht was er bijzonder veel lawaai In de middenschool: met veel toeters en bellen vestigden ook de leerlingen van middenschool Meeuwen de aandacht op onderwijsrecht voor iedereen. Op de speelplaats vormden ze een bel om een alarmsignaal te geven aan de regeringen dat er dringend iets moet veranderen.

In de loop van de week kregen de leerlingen via videofragmenten een beeld van het onderwijs in de rest van de wereld en kwamen ze tot de conclusie dat iedereen recht heeft op degelijk onderwijs. De leerlingen van 1a1 verwoordden het met de slogan ‘geen onderwijs = geen toekomst!’

Volgende week maken ze nog krijttekeningen om de millenniumdoelstellingen uit te beelden. Zo kreeg de actie ‘Saved by the bell’ gehoor in onze school, in Meeuwen en nu hopelijk ook daarbuiten…

Meer info: http://www.savedbythebell.be/